pakerler
Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler
Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler
Hilafetin 16.yüzyılda Osmanlılara geçmesiyle birlikte Kutsal Emanetler, devletin evi olan Topkapı Sarayına getirilmeye başlanmıştır. Dünyada eşi ve tamamlayıcısı olmayan bu çok özel ve önemli koleksiyonda sadece İslam peygamberi ve halifeleri değil , eski ve yeni Ahitte de adı geçen pek çok peygamberin hatırası bulunmaktadır.