pakerler
Topkapı Sarayı Kubbe Altı
Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanatının başlarında Mimarbaşı Alaüddin (Acem Alisi) tarafından yaptırılmıştır. 1665 Harem yangınında bu bina da hasar görmüş ve IV. Mehmed tarafından yenilenmiştir. Yapının cephesinde III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) dönemlerinde 1792, 1819 yıllarında yapılan onarımları belirten manzum kitabeler yer almaktadır. Topkapı Sarayı’nda başta sadrazam olmak üzere Osmanlı devlet adamlarının toplanıp, devlet işlerini görüşerek karara bağladıkları Divan yeri de denilirdi. Kubbealtında devleti idareye memur olan heyet toplanırdı. Burada devlet işleri görüşüldüğü gibi halkın önemli davalarına da bakılırdı. 2009 yılında İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılmıştır.