pakerler
Tavaşi Süleyman Ağa Camii
Istanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesinde bulunan yapı 1744 yılında inşa edilmiştir. 17. yüzyılda Osmanlı sarayında çalışan ve çoklukla haremlerde görev yapan kişilere Tavaşi denmektedir. Genç erkek olarak saraya alınan tavaşiler çok çeşitli işlerden sonra Harem 2’de görevlendirilmekteydiler. Bu konuda en başarılı olanlar Darüssaade Ağası olurlardı. Tavaşilerden vezir olanlar da bulunmaktaydı. Bu cami Tavaşi Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. Altı bodrum, kagir duvarlar üzerine ahşap çatı ve ahşap minareli bir mescid olarak inşa edilmiştir. Pekerler İnşaat tarafından 2018-2019 yılları arasında restorasyon uygulaması yapılmıştır.