pakerler
Talat Paşa Konağı
Talatpaşa Konağı
20.yüzyıla ait olan Talatpaşa Konağı 1996 yılında uygulanan restorasyonla Olimpiyat Komitesi için tasarlanmış ve komitenin kullanımına tahsis edilmiştir. Talat