pakerler
Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Camii
İstanbul Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Camii ve Müştemilatı Restorasyonu İstanbul’da Şeyh Yahya Efendi tarafından kurulmuş tekkedir. Tekkenin çeşmesinin kitabesinden yola çıkarak tarihinin 1538 olduğu tahmin edilir. Tekkelerin 1925 yılında kapatılmasından beri cami olarak hizmet vermektedir.