pakerler
Levent Kasrı (Perili Köşk)
Perili Köşk
1775-1799 yıllarında hünkar kasrı olarak inşa edildi. İlk nizam- ı cedid askerleri bu köşkte eğitilmişlerdir. Bugün Futbol Federasyonu Binası olarak kullanılmaktadır.