pakerler
Laleli Camii
İstanbul Laleli Camii Restorasyonu
Istanbul Laleli Mosque Restoration
Laleli Camii, 1760-1763 yılları arasında Osmanlı padişahı
III. Mustafa tarafından inşa ettirilmiş ve bulunduğu semte adını vermiş olan bir camidir. Caminin adı 3. Mustafa′nın
velisi saydığı Laleli Baba′nın ismini bu ibadethaneye
vermesinden gelir.