pakerler
Ayasofya Halı Müzesi
Halı Müzesi
Dönemin padişahı I.Mahmut tarafından Hicri 1152 (miladi 1742-1743) tarihinde Ayasofya’nın kuzeydoğu tarafında
imarethane olarak kurulmuştur. Söz konusu imarethane restorasyonla Halı Müzesine dönüştürülmüş ve hizmete
sunulmuştur.