pakerler
Galata Kulesi
Galata Kulesi
Dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında fener kulesi olarak inşa ettirilmiş. Kule yerden 61 metre ve deniz seviyesinden 140 metre yüksekliktedir.