pakerler
Edirne Ekmekçizade Kervansarayı
Edirne Ekmekçizade Kervansarayı
Sultan I.Ahmet’in isteği ile defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde menzil hanı olarak yaptırılmıştır. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şabandır.