pakerler
Ayasofya Müzesi
Aysofya Müzesi
532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I.Iustinianus tarafından tarihi yarımadada inşa edilmiştir. 1453’ten sonra camiye 1935’ten sonra da müzeye dönüştürülmüştür.