pakerler
Ayasofya Hazine Dairesi Müzesi
Ayasofya Hazine Dairesi
İstanbul, Ayasofya Külliyesi içindeki Hazine Dairesi (Skeuophilakion) yapısı V. Yüzyıldan günümüze değin yaklaşık 1500 yıllık süreç içersinde (Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde) değişik kullanımlara sahne olmuş ve bu kullanımlara bağlı olarak yapı üzerinde ceşitli müdahaleler, değişiklikler ve onarımlar yapılmıştır.