pakerler
Aya İrini Kilisesi
Aya İrini- Hagia Eirene Kilisesi
Bizans Dönemine tarihlenen kilise, 6.yy. 2 defa yanmış ve bir kez de depremden hasar görmüştür. Tarihinde pek çok onarım gören Aya İrini bugün ne yazık ki ilk inşa edilen değildir. Bizans’tan günümüze kalan tek atriumlu (avlulu) kilise olması bakımından ayırıcı özellik taşır.