pakerler
Antalya Mardan Palace Otel
Antalya Mardan Palace Oteli Taş Kaplamaları
3,5 yılda yaptırılan Mardan Palace Oteli’nin dış cephe
mekanik montaj doğal taş kaplama işleri firmamız
tarafından 2008 yılında başarıyla tamamlanmıştır.