Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler

Dört asır boyunca Osmanlı Hanedanına mesken olmuş Topkapı Sarayı manzumesi, bugün sadece mimarisiyle değil bünyesinde barındırdığı eşsiz koleksiyonlarıyla da dünya çapında bir şöhrete sahiptir. Ölçeğindeki mütevazi mimari kurgusu, çağlarca biriktirip sakladığı hazinelere vakur bir ev sahipliği yapmaktadır. Şüphesiz Topkapı Sarayı Müzemizin bu en önemli seksiyonlarından birisi de Kutsal Emanetler dairesidir.

Hilafetin 16. yüzyılda Osmanlılara geçmesiyle birlikte Kutsal Emanetler, devletin evi olan Topkapı Sarayına getirilmeye başlanmıştır. Dünyada eşi ve tamamlayıcısı olmayan bu çok özel ve önemli koleksiyonda sadece İslam Peygamberi ve halifeleri değil, eski ve yeni Ahitte de adı geçen pek çok peygamberin de hatırası bulunmaktadır. Bu bakımdan Has Oda salonları bünyesinde teşhir edilen eserlerle, sadece ulusal değil uluslar arası bir öneme sahiptir.

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü işbirliği ile 2007 yılında restorasyonu gerçekleştirilen bu projenin ülkemizdeki diğer müzelere emsal teşkil edecek çağdaş bir uygulama olmasına gayret edilmiştir.