Perili Köşk (Levent Kasrı)

Şimdiki Futbol Federasyonu Binası 1775-1799 yıllarında hünkar kasrı olarak yapıldı. Sultan III. Selim’in avlanma ve dinlenme amacı ile bu köşke geldiği sanılmaktadır. İlk nizam-ı cedid askerleri bu çiftlikte eğitilmişleridir. Restorasyonu 1993-1995 yıllarında gerçekleşmiştir.