Kiraz Han

 Kiraz Han, Eminönü ve Unkapanı semtlerini birbirine bağlayan Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Eminönü kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde (cadde tarafında) Haliç Surları'ndan kalma bir sur duvarı vardır. Zaman içinde birbirine bağlanarak, bir bütün oluşturan bu iki eser, bu restorasyon projelendirme çalışmasında birlikte ele alınmıştır.

Kiraz Han'ın ilk evresini tanımlayan ve Osmanlı Klasik Dönem Hanları mimari ilkelerine uygun olarak inşa edilmiş olan giriş kati kitlesi özellikle kuzey cephesinde, mevcut sur duvarının kırıklığına uyarak paralel şekillenmiş tasarımı ile Osmanlı mimarlık ve şehirciliğinden dikkat çekici bir örnek sunmakta; Osmanlıların, Bizans Surları gibi mevcut bîr kentsel-mimari değere yaklaşımındaki duyarlılığın tanımlanmasında önemli bir belge değeri taşımaktadır.

Kiraz Han, İstanbul Hanları ile ilgili yayın ve araştırmalarda yer almamakta ve yapım tarihi ile ilgili herhangi bîr bilgiye rastlanmamaktadır 1904 tarihli E.Goad haritalarında "Guirit Han" olarak gösterilmiş, Pervitich haritalarında ise Kiraz Han adı yanında önceki adının "Kinlt Han" olduğu belirtilmiştir. 1935 yılma kadar "Kule-i Zemin Vakfı "na ait olduğu bilinen yapı bu tarihte çıkan bir kanunla şahıs malı olmuş, 1957'de ise istimlak yoluyla Belediye mülkiyetine geçmiştir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu'nun 1959-1986 yazışmalarında ise, Rüstem Paşa Külüyesi'nden olduğu ifade edilmektedir.1994 yılında İstanbul BüyükşehirBelediyesi tarafından restorasyonu yaptırılmış olup, Tarihi Eserler Koruma Müdürlüğünce kullanılmaktadır.