İstanbul Yedikule Kara Surları

İşin Adı: İstanbul Yedikule Kara Surları
İşveren Adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıİşin
Başlangıç Tarihi: 23.09.1987İ
şin Bitiş Tarihi: 02.01.1989
Bulunduğu Şehir: İstanbul/Yedikule

Roma ve Bizans İmparatorlukları zamanında yapılan, Kenedy caddesinin Topkapı yönüne dönen noktasındaki kara surlarının restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 1992 yılında tamamlanmıştır.Genelde 20 km. lik bir uzunluğa sahip olup , bunun haliç kıyısında Ayvansaray’dan başlayarak Marmara’da Yedikule’ye kadar uzanan 7 km. lik kısmı “ Kara Surları “ oluşturmaktadır. Bu surlar M.S. 408-450 yılları arasında II. Theodosius tarafından yaptırılmış ve günümüze kadar korunmuştur. Surlar , Sur Duvarları , Kuleler ve Kapılar , dışarıdan içeriye doğru Hendekler , Dış Duvarlar , İç Duvarlar olmak üzere sıralanmaktadır. Kara surları üzerinde Marmaradan haliçe doğru Yedikule kapı,Belgradkapı , Silivrikapı, Mevlanakapı, Topkapı, Sulukulekapı,Edirnekapı ve Eğrikapı olmak üzere toplam 8 adet kapı bulunmaktadır. Tekfur sarayına kadar toplam 97 kule bulunmaktadır.

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda , özellikle 1950 sonrası dönemde hızı giderek artan kırdan kente göç olgusu tüm kent yapısında pek çok sorun yaratmıştır. Sosyal , ekonomik ve teknik alt yapısı hazır olmayan kent düzensiz , plansız , kısacası çarpık bir büyüme sürecine girmiş ve surlarda bu süreçten payını almıştır.

Şehrin savunması ve korunması için inşa edilmiş olan surlar 1537 yıldır ayakta kalabilmiş – yer yer tümü ile yok olmasına karşın – o özelliğini yitirmiş bile olsa bugün kentin ortasında çok anlamlı bir tarihsel miras olarak durmaktadır.

Surlar iç ve dış surlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şehrin gelişimine paralel olarak pek çok yapı surlarla bütünleşmiş , bir kısmı adeta ayrılmaz parçası haline gelmiştir.aralarında tarihsel değer taşıyan saray , çeşme , cami ve mezarlık gibi , bugün korunmaya alınması gereken yapı ve alanlarda bulunmaktadır.

İç Sur: Zeminde 3-4,8 m. Genişlikte 11-13 m. yüksekliktedir. Ortalama yükseklikleri 24 m. olan , dörtgen , yuvarlak ve altıgen formlardan oluşan yaklaşık 50 m. aralıkla 95 adet kule bulunmaktadır. Sur duvarları arkeolojik parkın ana öğeleridir. Eski devirlerde askerlerin etrafı gözetlemek için kullanmışlardır.

Dış Sur: Dış surlar iç sur – dış sur arsının önünde yer almaktadır. Zeminde 3,5 m. olan surun duvar kalınlığı 0,80-1,00 m. yükseklikleri ise 8 m. dir. Bu surlarda görev yapan askerlerin barındıkları hücreler bulunmaktadır. Dış surlarda da kuleler vardır. Bunlar kare yada yarım daire şeklinde 9-10 m. yüksekliğinde , 4-5 m. genişliğindedir. Dış surlarda 82 adet kule bulunmaktadır.

Hendek: Dış surların önündeki düzlükten hemen sonra hendekler uzanmaktadır. Savunma bölgesinin en dışında yer alan hendekler 15-20 m. genişliğindedir , derinlikleri ise 5-7 m. dir. Hendekler zamanla dolmuş , dolayısıyla işlevlerini yitirmiş durumdadır.