İstanbul Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Camii ve Müştemilatı Restorasyonu

İstanbul'da Yahya Efendi tarafından kurulmuş tekkedir.  Tekkenin çeşmesinin kitabesinden yola çıkarak kuruluş tarihinin 1538 olduğu tahmin edilir. Tekkelerin 1925 yılında kapatılmasından beri cami olarak hizmet vermektedir.