Halı Müzesi

Dönemin padişahı I.Mahmut tarafından Hicri 1152 (miladi 1742-1743) tarihinde Ayasofya’nın kuzeydoğu tarafında imarethane olarak kurulmuştur. Söz konusu imarethane restorasyonla Halı Müzesine dönüştürülmüş ve hizmete sunulmuştur.