Eyüp 66 Ada 1 ve 37 Parsel

Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, Feshane Caddesi, 19 pafta, 66 ada, 37 parselde bulunmaktadır. Yapı mimari özellikleri bakımından Türk evinin mimari kültürünü taşıyan, zemin+2 katlı bir sivil mimarlık örneğidir. Yapının, cephesinde yer alan 1913 tarihli “Hacı Sezai Paşa Çeşmesi” ile aynı tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Proje, yapının sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasına belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon (onarım ve yanileme gibi çeşitli müdahaleleri tanımlayan) projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projenin hazırlanmasını içermektedir. Koruma Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda, restorasyon uygulama çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında tamamlanmıştır.