Edirne Ekmekçizade Kervansarayı

Sultan I.Ahmet’in isteği ile Defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde bir menzil hanı olarak  yaptırılmıştır. Mimari Sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şaban'dır.

6.500 m2 alana oturan Kültür Merkezi olarak düzenleme amacıyla 2004 yılında başlayan proje çalışmaları Avrupa Birliği – Bulgaristan – Türkiye sınır ötesi işbirliği programı ile restorasyonu yaptırılmıştır.