Bostancı – Beşiktaş – Büyükada İskeleleri

Bostancı İskelesi
 
Bostancı İskelesi, Antik Limanın bulunduğu yerde, bir rıhtım çıkıntısının ucunda 1912–1913 yılında yaptırılmıştır. Yapı üslubu Neo-Klasik dönemi yansıtmaktadır. 
İskele tek katlı, taş ve tuğladan yığma tekniğinde kare planlı olarak yapılmıştır. Ana binada küçük bir holün çevresinde karşılıklı sıralanmış dört oda bulunmaktadır.
İskelenin bir özelliği de iç kapılarında ve dış cephesindeki pencerelerde profilli Bursa kemerlerinin kullanılmış oluşudur. Ayrıca iç mekândaki alçı tavanlar, sütun başlıkları, kemer araları, çini panolar ve bunların bitişlerinde kabaralar bulunan saçak payandaları iskelenin belli başlı bezeme unsurlarıdır. Bezemelerde yer yer çini panolara da yer verilmiştir. 
 
Beşiktaş  İskelesi
 
Beşiktaş Vapur İskelesi Şirketi Hayriye tarafından 1913 yılında Mimar Ali Talat Bey’e yaptırılmıştır.
 
Neo-Klasik üslubun Türk mimarisine uygulayan ilk mimarlardan olan Ali Talat Bey bu yapıda sivri kemerler, iç ve dış cephelerde bezemelere yer vermiş ve böylece yeni bir mimari anlayışı ortaya konmuştur. İskelenin iç mekânlarında, tavan kenarlarında alçı mukarnas sıralara, duvarlarda da kalem işi bezemelere yer verilmiştir. Ayrıca dış cephelerde taş kabaralar, pencere kemerleri içerisinde de çini panolar yerleştirilmiştir. Giriş cephesindeki sivri kemerin iki yanında bulunan çini panolara da binanın yapım tarihi yazılmıştır.
 
Büyükada  İskelesi
 
Büyükada İskelesi 1899’da yapılmış olan ahşap vapur iskelesinin yerine 1914–1915 yıllarında yapılmıştır. Mimar İzmitli Mihran Azaryan’ın eseridir.
 
İskele yığma olarak iki katlı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Bu katta denize yönelik balkonlar iki ayrı odaya ve tuvalete de yer verilmiştir. İskelede yer döşemeleri mozaik olup, bazı mekânların tavanlarında, kemer çevrelerinde alçı bezemelere de yer verilmiştir. Dış cepheler yer yer bantlar içerisine alınmış pencere kemerlerinde ve çevresinde de çini panolar kullanılmıştır. 
2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmıştır.